فروشگاه اینترنتی ظروف مسی زنجان، مس زنجان،کارخانه مس زنجان ,

menuordersearch
mesnikzanjan.ir
ظروف پخت و پزسرویس قابلمه ته گِردقابلمه شکمی دیگ مسی

ظروف پخت و پز

تیانچه نوزادی (تک سایز)
+
_
تیانچه نوزادی (تک سایز) - موجودی: 10000
تیانچه نوزادی

تیانچه نوزادی

158,000 تومان
دیگ نوزادی (تک سایز)
+
_
دیگ نوزادی (تک سایز) - موجودی: 10000
دیگ نوزادی

دیگ نوزادی

158,000 تومان
قابلمه ته گرد سایز 7 (بزرگترین سایز)
+
_
قابلمه ته گرد سایز 7 (بزرگترین سایز) - موجودی: 1000
قابلمه ته گرد سایز 7 ( 10 الی 11 نفره)

قابلمه ته گرد سایز 7 ( 10 الی 11 نفره)

965,000 تومان
قابلمه ته گرد سایز 6
+
_
قابلمه ته گرد سایز 6 - موجودی: 1000
قابلمه ته گرد سایز 6 ( 7 الی 9 نفره)

قابلمه ته گرد سایز 6 ( 7 الی 9 نفره)

730,000 تومان
قابلمه ته گرد سایز 5
+
_
قابلمه ته گرد سایز 5 - موجودی: 997
قابلمه ته گرد سایز 5 ( 5 الی 6 نفره)

قابلمه ته گرد سایز 5 ( 5 الی 6 نفره)

558,000 تومان
قابلمه ته گرد سایز 4
+
_
قابلمه ته گرد سایز 4 - موجودی: 999
قابلمه ته گرد سایز 4 ( 3 الی 4 نفره)

قابلمه ته گرد سایز 4 ( 3 الی 4 نفره)

457,000 تومان
قابلمه ته گرد سایز 3
+
_
قابلمه ته گرد سایز 3 - موجودی: 1000
قابلمه ته گرد سایز 3 (2 الی 3 نفره)

قابلمه ته گرد سایز 3 (2 الی 3 نفره)

418,000 تومان
قابلمه ته گرد سایز 2
+
_
قابلمه ته گرد سایز 2 - موجودی: 999
قابلمه ته گرد سایز 2 ( 2 نفره)

قابلمه ته گرد سایز 2 ( 2 نفره)

369,000 تومان
قابلمه ته گرد سایز 1 (کوچکترین سایز)
+
_
قابلمه ته گرد سایز 1 (کوچکترین سایز) - موجودی: 1000
قابلمه ته گرد سایز 1 ( 1 نفره)

قابلمه ته گرد سایز 1 ( 1 نفره)

317,000 تومان
سایز 1
+
_
سایز 1 - موجودی: 1000
قابلمه شکمی سایز 1 (کد 29، 1 نفره)

قابلمه شکمی سایز 1 (کد 29، 1 نفره)

261,000 تومان

بنر تست سینی

سینی انگشتی (تک رو سفید) سایز 6
+
_
سینی انگشتی (تک رو سفید) سایز 6 - موجودی: 200
سینی انگشتی سایز 6

سینی انگشتی سایز 6

611,000 تومان
سینی گرد لبه بلند پایه و دستگیره دار (سایز 6)
+
_
سینی گرد لبه بلند پایه و دستگیره دار (سایز 6) - موجودی: 1000
سینی گرد پایه و دستگیره دار (سایز 6)

سینی گرد پایه و دستگیره دار (سایز 6)

431,000 تومان
سینی گرد لبه بلند پایه و دستگیره دار (سایز 5)
+
_
سینی گرد لبه بلند پایه و دستگیره دار (سایز 5) - موجودی: 1000
سینی گرد پایه و دستگیره دار (سایز 5)

سینی گرد پایه و دستگیره دار (سایز 5)

357,000 تومان
سینی گرد لبه بلند پایه و دستگیره دار (سایز 4)
+
_
سینی گرد لبه بلند پایه و دستگیره دار (سایز 4) - موجودی: 1000
سینی گرد پایه و دستگیره دار (سایز 4)

سینی گرد پایه و دستگیره دار (سایز 4)

305,000 تومان
سینی گرد لبه بلند پایه و دستگیره دار (سایز 3)
+
_
سینی گرد لبه بلند پایه و دستگیره دار (سایز 3) - موجودی: 1000
سینی گرد پایه و دستگیره دار (سایز 3)

سینی گرد پایه و دستگیره دار (سایز 3)

268,000 تومان
سینی گرد لبه بلند پایه و دستگیره دار (سایز 2)
+
_
سینی گرد لبه بلند پایه و دستگیره دار (سایز 2) - موجودی: 1000
سینی گرد پایه و دستگیره دار (سایز 2)

سینی گرد پایه و دستگیره دار (سایز 2)

163,000 تومان
سینی گرد لبه بلند پایه و دستگیره دار
+
_
سینی گرد لبه بلند پایه و دستگیره دار - موجودی: 1000
سینی گرد پایه و دستگیره دار (سایز 1)

سینی گرد پایه و دستگیره دار (سایز 1)

139,000 تومان
سینی گرد لبه کوتاه سایز 6
+
_
سینی گرد لبه کوتاه سایز 6 - موجودی: 1000
سینی گرد لبه کوتاه سایز 6

سینی گرد لبه کوتاه سایز 6

207,000 تومان
سینی گرد سایز 5
+
_
سینی گرد سایز 5 - موجودی: 1000
سینی گرد لبه کوتاه سایز 5

سینی گرد لبه کوتاه سایز 5

189,000 تومان
سایز 8
+
_
سایز 8 - موجودی: 1000
سینی مجمع سایز 8

سینی مجمع سایز 8

503,000 تومان

کتری، سماور و قوری

سماور ذغالی 6 لیتری (چکشی)
+
_
سماور ذغالی 6 لیتری (چکشی) - موجودی: 100
سماور ذغالی 6 لیتری (چکشی)

سماور ذغالی 6 لیتری (چکشی)

1,890,000 تومان
ذغالی 6 لیتری (طرح قلم)
+
_
ذغالی 6 لیتری (طرح قلم) - موجودی: 100
سماور ذغالی 6 لیتری (قلم کاری)

سماور ذغالی 6 لیتری (قلم کاری)

1,838,000 تومان
سماور ذغالی قلم 3 لیتری
+
_
سماور ذغالی قلم 3 لیتری - موجودی: 100
سماور ذغالی 3 لیتری (قلم کاری)

سماور ذغالی 3 لیتری (قلم کاری)

1,124,000 تومان
ذغالی چکشی 3 لیتری
+
_
ذغالی چکشی 3 لیتری - موجودی: 100
سماور ذغالی 3 لیتری (چکشی)

سماور ذغالی 3 لیتری (چکشی)

1,208,000 تومان
سماور ذغالی یک لیتری (قلم کاری)
+
_
سماور ذغالی یک لیتری (قلم کاری) - موجودی: 100
سماور ذغالی یک لیتری (قلم کاری)

سماور ذغالی یک لیتری (قلم کاری)

683,000 تومان
سماور ذغالی 1 لیتری (چکشی)
+
_
سماور ذغالی 1 لیتری (چکشی) - موجودی: 100
سماور ذغالی یک لیتری (چکشی)

سماور ذغالی یک لیتری (چکشی)

683,000 تومان
قوری لبه بلند
+
_
قوری لبه بلند - موجودی: 1000
قوری لبه بلند

قوری لبه بلند

196,000 تومان
کتری شکمی سایز کوچک
+
_
کتری شکمی سایز کوچک - موجودی: 100
کتری شکمی (سایز کوچک)

کتری شکمی (سایز کوچک)

357,000 تومان
کتری شکمی سایز بزرگ
+
_
کتری شکمی سایز بزرگ - موجودی: 100
کتری شکمی (سایز بزرگ)

کتری شکمی (سایز بزرگ)

457,000 تومان
کتری روگازی طرح شکمی
+
_
کتری روگازی طرح شکمی - موجودی: 100
کتری روگازی شکمی

کتری روگازی شکمی

557,000 تومان

ظروف دکوری و پذیرایی

سایز 4
+
_
سایز 4 - موجودی: 1000
سینی مرغ خوری و میوه خوری سایز 4

سینی مرغ خوری و میوه خوری سایز 4

714,000 تومان
سایز 3
+
_
سایز 3 - موجودی: 1000
سینی مرغ خوری و میوه خوری سایز 3

سینی مرغ خوری و میوه خوری سایز 3

630,000 تومان
سایز 2
+
_
سایز 2 - موجودی: 1000
سینی مرغ خوری و میوه خوری سایز 2

سینی مرغ خوری و میوه خوری سایز 2

473,000 تومان
سایز 1
+
_
سایز 1 - موجودی: 1000
سینی مرغ خوری و میوه خوری سایز 1

سینی مرغ خوری و میوه خوری سایز 1

305,000 تومان
مرغ خوری سایز بزرگ
+
_
مرغ خوری سایز بزرگ - موجودی: 100
مرغ خوری (سایز بزرگ)

مرغ خوری (سایز بزرگ)

714,000 تومان
مرغ خوری سایز کوچک
+
_
مرغ خوری سایز کوچک - موجودی: 100
مرغ خوری (سایز کوچک)

مرغ خوری (سایز کوچک)

536,000 تومان
شیرینی خوری پایه دار لب کنگره (سایز بزرگ)
+
_
شیرینی خوری پایه دار لب کنگره (سایز بزرگ) - موجودی: 1000
شیرینی خوری مسی پایه دار لب کنگره

شیرینی خوری مسی پایه دار لب کنگره

326,000 تومان
شیرینی خوری طرحدار پایه کوتاه - سایز کوچک
+
_
شیرینی خوری طرحدار پایه کوتاه - سایز کوچک - موجودی: 100
شیرینی خوری طرحدار پایه کوتاه - سایز کوچک

شیرینی خوری طرحدار پایه کوتاه - سایز کوچک

249,000 تومان
میوه خوری طرحدار پایه کوتاه- سایز متوسط
+
_
میوه خوری طرحدار پایه کوتاه- سایز متوسط - موجودی: 100
شیرینی خوری طرح دار پایه کوتاه -سایز متوسط

شیرینی خوری طرح دار پایه کوتاه -سایز متوسط

282,000 تومان
شیرینی خوری طرحدار پایه کوتاه - سایز بزرگ
+
_
شیرینی خوری طرحدار پایه کوتاه - سایز بزرگ - موجودی: 99
شیرینی خوری طرح دار پایه کوتاه -سایز بزرگ

شیرینی خوری طرح دار پایه کوتاه -سایز بزرگ

368,000 تومان
جدیدترین کالاها + لیست کامل
سایز 4
+
_
سایز 4 - موجودی: 1000
سینی مرغ خوری و میوه خوری سایز 4سینی مرغ خوری و میوه خوری سایز 4714,000 تومان
سایز 3
+
_
سایز 3 - موجودی: 1000
سینی مرغ خوری و میوه خوری سایز 3سینی مرغ خوری و میوه خوری سایز 3630,000 تومان
سایز 2
+
_
سایز 2 - موجودی: 1000
سینی مرغ خوری و میوه خوری سایز 2سینی مرغ خوری و میوه خوری سایز 2473,000 تومان
سایز 1
+
_
سایز 1 - موجودی: 1000
سینی مرغ خوری و میوه خوری سایز 1سینی مرغ خوری و میوه خوری سایز 1305,000 تومان
سینی انگشتی (تک رو سفید) سایز 6
+
_
سینی انگشتی (تک رو سفید) سایز 6 - موجودی: 200
سینی انگشتی سایز 6سینی انگشتی سایز 6611,000 تومان
سماور ذغالی 6 لیتری (چکشی)
+
_
سماور ذغالی 6 لیتری (چکشی) - موجودی: 100
سماور ذغالی 6 لیتری (چکشی)سماور ذغالی 6 لیتری (چکشی)1,890,000 تومان
ذغالی 6 لیتری (طرح قلم)
+
_
ذغالی 6 لیتری (طرح قلم) - موجودی: 100
سماور ذغالی 6 لیتری (قلم کاری)سماور ذغالی 6 لیتری (قلم کاری)1,838,000 تومان
سماور ذغالی قلم 3 لیتری
+
_
سماور ذغالی قلم 3 لیتری - موجودی: 100
سماور ذغالی 3 لیتری (قلم کاری)سماور ذغالی 3 لیتری (قلم کاری)1,124,000 تومان
ذغالی چکشی 3 لیتری
+
_
ذغالی چکشی 3 لیتری - موجودی: 100
سماور ذغالی 3 لیتری (چکشی)سماور ذغالی 3 لیتری (چکشی)1,208,000 تومان
سماور ذغالی یک لیتری (قلم کاری)
+
_
سماور ذغالی یک لیتری (قلم کاری) - موجودی: 100
سماور ذغالی یک لیتری (قلم کاری)سماور ذغالی یک لیتری (قلم کاری)683,000 تومان

ما را در شبکه‌‌‌‌های اجتماعی دنبال کنید

telegraminstagram
logo

کارخانه: زنجان، شهرک صنعتی علی آباد - خ فروردین - قطعه 203. تلفن تماس مدیر فروشگاه اینترنتی: 3754692-0933