سینی مسی، بشقاب مسی، پلوخوری مسی، خورشت خوری مسی ,

menuordersearch
mesnikzanjan.ir
جستجو در فروشگاه
سینی
دکوری
سینی مجمع سایز 1
سایز 1 (کوچترین سایز)

سینی مجمع سایز 1

سایز 1 (کوچترین سایز) - موجودی: 1000
+
_

76,000 تومان موجود
سینی مجمع سایز 3
سایز 3

سینی مجمع سایز 3

سایز 3 - موجودی: 993
+
_

164,000 تومان موجود
سینی مجمع سایز 4
سایز 4

سینی مجمع سایز 4

سایز 4 - موجودی: 999
+
_

197,000 تومان موجود
سینی مجمع سایز 6
سایز 6

سینی مجمع سایز 6

سایز 6 - موجودی: 1000
+
_

317,000 تومان موجود
سینی مجمع سایز 2
سایز 2

سینی مجمع سایز 2

سایز 2 - موجودی: 983
+
_

111,000 تومان موجود
سینی مجمع سایز 5
سایز 5

سینی مجمع سایز 5

سایز 5 - موجودی: 999
+
_

203,000 تومان موجود
سینی مجمع سایز 7
سایز 7

سینی مجمع سایز 7

سایز 7 - موجودی: 1000
+
_

341,000 تومان موجود
سینی مجمع سایز 8
سایز 8

سینی مجمع سایز 8

سایز 8 - موجودی: 1000
+
_

559,000 تومان موجود
سینی گرد لبه کوتاه سایز 5
سینی گرد سایز 5

سینی گرد لبه کوتاه سایز 5

سینی گرد سایز 5 - موجودی: 1000
+
_

210,000 تومان موجود
سینی گرد لبه کوتاه سایز 6
سینی گرد لبه کوتاه سایز 6

سینی گرد لبه کوتاه سایز 6

سینی گرد لبه کوتاه سایز 6 - موجودی: 1000
+
_

230,000 تومان موجود
سینی مجمع میوه خوری و مرغ خوری (سایز 1)
(سایز 1)

سینی مجمع میوه خوری و مرغ خوری (سایز 1)

(سایز 1) - موجودی: 1000
+
_

154,000 تومان موجود
سینی مجمع میوه خوری و مرغ خوری (سایز 2)
(سایز 2)

سینی مجمع میوه خوری و مرغ خوری (سایز 2)

(سایز 2) - موجودی: 1000
+
_

181,000 تومان موجود
سینی مجمع میوه خوری و مرغ خوری (سایز 3)
(سایز 3)

سینی مجمع میوه خوری و مرغ خوری (سایز 3)

(سایز 3) - موجودی: 1000
+
_

298,000 تومان موجود
سینی مجمع میوه خوری و مرغ خوری (سایز 4)
(سایز 4)

سینی مجمع میوه خوری و مرغ خوری (سایز 4)

(سایز 4) - موجودی: 1000
+
_

339,000 تومان موجود
سینی مجمع میوه خوری و مرغ خوری (سایز 5)
(سایز 5)

سینی مجمع میوه خوری و مرغ خوری (سایز 5)

(سایز 5) - موجودی: 1000
+
_

397,000 تومان موجود
سینی مجمع میوه خوری و مرغ خوری (سایز 6)
(سایز 6)

سینی مجمع میوه خوری و مرغ خوری (سایز 6)

(سایز 6) - موجودی: 1000
+
_

479,000 تومان موجود
سینی انگشتی سایز 6
سینی انگشتی (تک رو سفید) سایز 6

سینی انگشتی سایز 6

سینی انگشتی (تک رو سفید) سایز 6 - موجودی: 200
+
_

679,000 تومان موجود
سینی مرغ خوری و میوه خوری لب کنگره سایز 1
سایز 1 (کوچکترین سایز)

سینی مرغ خوری و میوه خوری لب کنگره سایز 1

سایز 1 (کوچکترین سایز) - موجودی: 1000
+
_

333,000 تومان موجود

ما را در شبکه‌‌‌‌های اجتماعی دنبال کنید

telegraminstagram
logo

کارخانه: زنجان، شهرک صنعتی علی آباد - خ فروردین - قطعه 203. تلفن تماس مدیر فروشگاه اینترنتی: 3754692-0933