سینی مسی، بشقاب مسی، پلوخوری مسی، خورشت خوری مسی ,

menuordersearch
mesnikzanjan.ir
جستجو در فروشگاه
سینی
سینی لبه کوتاه سایز 1
سایز 1 (کوچترین سایز)

سینی لبه کوتاه سایز 1

سایز 1 (کوچترین سایز) - موجودی: 1000

82,300 تومان موجود
سینی بیضی سایز 1
سایز 1 (کوچترین سایز)

سینی بیضی سایز 1

سایز 1 (کوچترین سایز) - موجودی: 1000

96,000 تومان موجود
سینی بیضی سایز 2
سینی بیضی سایز 2

سینی بیضی سایز 2

سینی بیضی سایز 2 - موجودی: 499

101,000 تومان موجود
سینی بیضی سایز 3
سینی بیضی سایز 3

سینی بیضی سایز 3

سینی بیضی سایز 3 - موجودی: 500

115,000 تومان موجود
سینی بیضی سایز 4
سایز 4

سینی بیضی سایز 4

سایز 4 - موجودی: 500

148,000 تومان موجود
سینی بیضی سایز 5
سینی بیضی سایز 5

سینی بیضی سایز 5

سینی بیضی سایز 5 - موجودی: 500

187,000 تومان موجود
سینی بیضی سایز 6
سایز 6 (بزرگترین سایز)

سینی بیضی سایز 6

سایز 6 (بزرگترین سایز) - موجودی: 498

211,000 تومان موجود
سینی گرد لبه بلند سایز 1
سایز 1 (کوچترین سایز)

سینی گرد لبه بلند سایز 1

سایز 1 (کوچترین سایز) - موجودی: 1000

64,900 تومان موجود
سینی گرد لبه بلند سایز 3
سایز 3

سینی گرد لبه بلند سایز 3

سایز 3 - موجودی: 1000

140,500 تومان موجود
سینی گرد لبه بلند سایز 4
سایز 4

سینی گرد لبه بلند سایز 4

سایز 4 - موجودی: 999

168,900 تومان موجود
سینی گرد لبه بلند سایز 6
سایز 6

سینی گرد لبه بلند سایز 6

سایز 6 - موجودی: 1000

271,000 تومان موجود
سینی گرد لبه بلند سایز 2
سایز 2

سینی گرد لبه بلند سایز 2

سایز 2 - موجودی: 990

95,600 تومان موجود
سینی گرد لبه بلند سایز 5
سایز 5

سینی گرد لبه بلند سایز 5

سایز 5 - موجودی: 1000

174,600 تومان موجود
سینی گرد لبه بلند سایز 7
سایز 7

سینی گرد لبه بلند سایز 7

سایز 7 - موجودی: 1000

292,800 تومان موجود
سینی گرد لبه بلند سایز 8
سایز 8

سینی گرد لبه بلند سایز 8

سایز 8 - موجودی: 1000

479,400 تومان موجود
سینی انگشتی سایز 6
سینی انگشتی (تک رو سفید) سایز 6

سینی انگشتی سایز 6

سینی انگشتی (تک رو سفید) سایز 6 - موجودی: 200

582,000 تومان موجود
سینی گرد لبه کوتاه سایز 5
سینی گرد سایز 5

سینی گرد لبه کوتاه سایز 5

سینی گرد سایز 5 - موجودی: 1000

180,000 تومان موجود
سینی گرد لبه کوتاه سایز 6
سینی گرد لبه کوتاه سایز 6

سینی گرد لبه کوتاه سایز 6

سینی گرد لبه کوتاه سایز 6 - موجودی: 1000

197,000 تومان موجود

ما را در شبکه‌‌های اجتماعی دنبال کنید

telegraminstagram
logo

کارخانه: زنجان، شهرک صنعتی علی آباد - خ فروردین - قطعه 203. تلفن تماس مدیر فروشگاه اینترنتی: 3754692-0933